جهت‌گیری هدف و راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی

جهت‌گیری هدف و راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی

 

تحقیقات قبلی بیان کننده وجود رابطه بین اهداف پیشرفت علم‌آموزان و مواجه شدن با مشکلات و یا شکست تحصیلیه. طبق اظهارات فرایدل، کورتینا، ترنر و میدگلی (2007)، به کار گیری اهداف تسلطی به طور مثبت با به کار گیری راهبردهای مقابله‌ای مثبت و به شکل منفی با به کار بستن راهبردهای مقابله‌ای انکاری و مخالف، در ارتباطه. در مقابل، تاکید علم‌آموزان بر اهداف عملکردی-گرایشی به شکل منفی با به کار گیری راهبردهای مقابله‌ای مثبت و راهبردهای مقابله‌ای موافق ربط داره (به نقل از دورون و همکاران، 2011). هم اینکه  طبق تحقیق دورون و همکاران (2011)، روی 199 دانشجوی در حال تحصیل، در مورد پیش‌بینی کننده‌های مقابله، هر دو جهت‌گیری هدف تسلطی-گرایشی و تسلطی- اجتنابی، به شکل مثبت و با معنی با روش مقابله‌ای مسئله‌مدار رابطه داره.

غلامی نیا (1388)، در آخر‌نامه‌‌ی کارشناسی ارشد خود که روی علم‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی شهر شیراز انجام داد به این نتیجه رسید که بین جهت‌گیری عملکردی-گرایشی و راهبردهای مقابله‌ای مسئله‌مدار، رابطه‌ی مثبت هست. اهداف تسلطی- اجتنابی و عملکردی-اجتنابی پیش‌بینی کننده‌ی منفی و با معنی سبک مسئله مدار هستن. اهداف تسلطی-گرایشی و عملکردی-گرایشی پیش‌بینی کننده‌ی منفی و با معنی راهبردهای هیجان مدار می‌باشن و هدف تسلطی-گرایشی قدرت پیش‌بینی کنندگی منفی بیشتری نسبت به هدف عملکردی-گرایشی در پیش‌بینی روش هیجان‌مدار داره. اهداف تسلطی- اجتنابی و عملکردی- اجتنابی، پیش‌بینی کننده‌ی مثبت سبک هیجان‌مدار هستن و هدف عملکردی- اجتنابی از قدرت پیش‌بینی کنندگی بالاتری نسبت به هدف تسلطی- اجتنابی برخورداره.

یافته های تحقیق پنگارد و رابرت (2003)، نشون دهنده اینه که اهداف پیشرفت ورزشکاران دارای رابطه معناداری با راهبردهای مقابله با استرس می‌باشه. ورزشکاران با هدف‌گرایی بالا- خودگرایی پایین،  نسبت به ورزشکاران با هدف‌گرایی بالا- خودگرایی بالا و هدف‌گرایی پایین- خودگرایی پایین از راهبردهای مقابله‌ای فعال‌تری به کار گیری می‌کردن. راهبردهای مقابله‌ای فعال واسه ورزشکاران، شامل در پیش گرفتن کردن روش‌های فعال در تلاش واسه انجام فعالیت و حدف عامل استرس‌زاس.

در پژوهشی که به وسیله ابوالقاسمی و آریاپوران (1386) روی 171 دانشجوی پسر ورزشکار، با هدف نشون دادن رابطه بین راهبردهای مقابله‎‌ای، جهت‌گیری هدف و اضطراب رقابتی با کارکرد ورزشی در ورزشکاران انفرادی و گروهی، انجام دادن، به این نتیجه رسیدن که راهبردهای مقابله‌ای و جهت‌گیری هدف به شکل چند متغیری با کارکرد ورزشی رابطه دارن و افزایش سطح راهبردهای مقابله‌ای و جهت‌گیری هدف، کارکرد ورزشی ورزشکاران رو افزایش می‌بده. یافته‌های تحقیق ابوالقاسمی و آریان‌پور نشون دهنده اون بود که به کار گیری راهبردهای مقابله‌ای موثر و جهت‌گیری هدف، نتیجه های مطلوبی رو به وجود می‌بیارن که در نتیجه اثرات اضطراب رو کاهش کرده و به دنبال اون کارکرد ورزشی رو در ورزشکاران بهبود می‌بخشه.

مونتا و اسپادا (2009)، گفته‌ان که انگیزه داخلی از راه مقابله‌ی گرایشی، تاثیر مثبت غیرمستقیم بر راهبردهای یادگیری داره. پس انگیزه داخلی، پیش‌بینی کننده‌ی خوب راهبردهای یادگیری و هم اینکه  دارای تاثیر منفی بر مقابله‌ی اجتنابیه.

شیخ الاسلامی و احمدی (1390) هم در تحقیق خود با عنوان “پیش‌بینی راهبردهای مقابله‌ای تحصیلی طبق باورهای خودکارآمدی و جهت‌گیری هدف دانشجویان” که روی 248 آزمودنی دختر و پسر انجام شد، بیان داشتن که جهت‌گیری هدف تسلط مدار با باورها و رفتارای سازگارانه مثل اصرار و تلاش در انجام تکالیف رقابت برانگیز، به کار گیری راهبردهای پردازش عمیق، نسبت دادن موفقیت به تلاش خود و به کار گیری راهبردهای حل مسئله رابطه مثبت داره و در مقابل جهت‌گیری عملکردی دارای رابطه منفی با راهبردهای مقابله‌ای مثبت و سازگارانه و رابطه مثبت با رفتارای غیر مقابله‌ایه.

یافته های تحقیق فائوز، لی، سوه و عبداللطیف (2008)، در تلاش واسه بررسی رابطه‌ی جهت‌گیری هدف و راهبردهای مقابله‌ای در بین ورزشکاران، نشون داد که میان جهت‌گیری‌های هدف پیشرفت و مهارت‌های مقابله‌ای ورزشکاران رابطه‌ی مثبت هست. خرده اندازه خودگرایی از پرسشنامه‌ی جهت گیری هدف ورزشکاران به شکل معناداری با هر 6 مهارت مقابله‌ای ورزشکاران و خرده‌ اندازه وظیفه‌گرایی، فقط با 5 روش مقابله‌ای رابطه داشت.

 

[1]. Friedel, Cortina, Turner & Midgley

[2]. Pensgaard & Roberts

[3]. Fauzee, Lee, Soh & Abd Latif

Author: 92