عوامل قابل تغییر مرتبط با سازگاری کودکان پس از طلاق

عوامل قابل تغییر مرتبط با سازگاری کودکان پس از طلاق
الف)سن کودک
مطالعاتی که در رابطه تأثیر سن کودکان بر میزان سازگاری آنها با طلاق والدین صورت گرفته اند
به یافته های متناقضی دست یافته اند. برخی از آنها معتقدند که کودکان سنین پایین تر نسبت به کودکان سنین بالاتر توانایی کمتری جهت سازگار شدن بهتر با طلاق والدین و شرایط پیش آمده دارند(بریور ،2010).
اما طی یک مطالعه طولی که از سال 1965 تا 1970 با نمونه ای با حجم بسیار بالا توسط سازمان بررسی ملی کودکان در آمریکا صورت گرفت نتایج نشان داد، کودکانی که قبل از سن شش سالگی طلاق والدین را تجربه می کنند نسبت به کودکان سنین بالاتری که دارای همین تجربه هستند، مشکلات عاطفی و اجتماعی بیشتری را در سایر مراحل رشد خود تجربه می کنند(زیل ، موریسون ، و کویرو ، 1993). بنابراین هر چند نتایج قاطعی در رابطه با ارتباط بین سن کودک و خطراتی که در نتیجه طلاق والدین برایش وجود دارد، در دست نیست، اما کودکان سنین پایین تر به دلیل آنکه دارای مهارت های کلامی و شناختی محدودتری هستند و از طرفی وابستگی بیشتری به والدین شان دارند تاحدودی آسیب بیشتری از این امر می بینند و سازگاری با طلاق برایشان دشوارتر است (کالتر، 1990و پیپر، 1996).
طلاق را نمی توان رویدادی در نظر گرفت که در یک آن، و با کمترین پیامد ممکن صورت
می گیرد، خصوصاً زمانی که طلاق پس از یک رابطه طولانی مدت صورت گرفته باشد. در واقع باید گفت که طلاق یک فرآیند و یک رویداد بلند مدت است که می تواند در طول این مدت، پیامدهای خاص خودش را داشته باشد. زمانی که وقوع طلاق والدین مقارن با سنی باشد که هویت کودکان در حال شکل گیری است، از این امر آسیب بیشتری خواهند دید (آماتو، 2001).
برخی ها معتقدند که سن مطلوبی برای کنار آمدن با طلاق والدین وجود ندارد. همانند سایر حوادث، تأثیر طلاق بستگی به بلوغ عاطفی و جسمی کودک، توانائی خانواده در برقراری ارتباط، و خود رویداد دارد (یِهل، 1386).
سن بچه ها هنگام طلاق والدین، بر تأثیرات سال های بعد از طلاق اثر می گذارد. البته شواهد نشان
می دهد، برخلاف بچه ها که خود را با شرایط وفق می دهند، والدین دایم به بررسی مجدد وضعیت شان می پردازند، گوئی بعد از گذشت سال ها هنوز هم احساس گناه می کنند. با گذشت یک دهه از طلاق، نیمی از زنان و یک سوم مردان هنوز خشمگین هستند و این خشم همچنان بر بچه ها تأثیر می گذارد. یک سوم زنان و یک چهارم مردان می گویند که در زندگی شان احساس بی عدالتی، ناامیدی و تنهائی می کنند(مک کی، 1387).
ب)جنسیت کودک
در رابطه با جنسیت کودکان، تحقیقات نشان داده است که دختران در مقایسه با پسران، با طلاق والدین خویش بهتر سازگار می شوند (امری، 1994؛ امری و فورهند، 1994 به نقل از لومن ، 2002). مطالعات نشان داده است که طلاق معمولاً تأثیر اولیه شدیدی بر پسرها دارد و در بسیاری از موارد این تأثیر طولانی است. از طرف دیگر، دختران خردسال معمولاً سریع تر خود را باز می یابند. اما وقتی
به نوجوانی می رسند، واکنش های هیجانی آنها دوباره ظاهر شده و غالباً منجر به فعالیت جنسی زودرس می شود (سوزی یِهل، 1386).
بعد از طلاق، پسرها درمقایسه با دخترهای هم سن خود غمگین تر و افسرده تر می شوند. علتش این است که پسرها بعد از رفتن پدران شان بیشتر احساس طرد شدن و تنهائی می کنند. آنان بیشتر به مادر وابسته می شوند، زیرا احساس می کنند پدر دیگر آنان را نمی خواهد. دلیل دیگر این است که طلاق، فرایند هویت سازی و الگوبرداری پسرها از پدرشان را مختل می کند. پدر محبوب ناگهان پسرش
را ترک می کند و حالا پسر محکوم است با مادرش زندگی کند. پدر محبوب او اکنون کسی است که به خانواده اش خیانت کرده است. الگوبرداری از رفتارهای پدر ممکن است به ارتباط پسر با والد دیگر نیز آسیب بزند. از طرف دیگر، مادرها رفتار بهتری با دختران شان دارند و توجه بیشتری به آنها می کنند. ناراحتی و خشم بیش از حد بعضی از مادران سبب می شود که فرزندان ذکورشان را شبیه همسران
بی وفای خود بپندارند. تحقیقات نشان می دهد پسرهائی که تحت حضانت مادرشان هستند، بیش
از دخترها از احساسات و رفتارهای منفی مادران رنج می برند. همچنین عزت نفس دخترها بیش
از پسرهاست. دخترها بهتر از پسرها با اوضاع بحرانی کنار می آیند. پسرها بعد از طلاق والدین، اضطراب بیشتری را تجربه می کنند، افسرده تر می شوند و بیشتر به آشتی و ازدواج مجدد والدین شان دلخوش می کنند. از طرفی، دخترها دوستان بیشتری دارند و برای رهائی از غم ها و رنج هایشان،
از حمایت آنان بهره مند می شوند (مک کی، 1387). تأثیرات منفی ناشی از طلاق والدین می تواند
به سازگاری اجتماعی پسرها در مقایسه با دخترها لطمه بیشتری وارد سازد (هالی ، 1990؛
به نقل از کرمی زندی؛ 1385).

Author: 92